Kvalifikacija

Kvalifikacija

Vodenje kakovosti

"Kakovost je življenje" je načelo, pri katerem vedno vztrajamo, zgradili smo zelo strog sistem vodenja kakovosti.

Politika upravljanja podjetja

Prizadevanje za odlično kakovost, stalne inovacije in izboljšave;
Harmonično naravno okolje, skladnost z zakoni in predpisi;
Upoštevajte usmerjenost k ljudem, pozornost na varnost in zdravje.

Sprejmite ukrepe

Oglašujte politiko upravljanja in izboljšajte ozaveščenost zaposlenih o kakovosti, okolju ter zdravju in varnosti pri delu z inštruiranjem in usposabljanjem.

Izvedite upravljanje "6S", tako da je pisarna, proizvodno mesto urejeno in urejeno, dobro usposobljeno osebje.

Pod predpostavko zagotavljanja kakovosti, okolja, zdravja in varnosti pri delu zmanjšajte stroške, izboljšajte učinkovitost proizvodnje in učinkovitost upravljanja
Kvalifikacije.

Leta 2004 je prestala certificiranje sistema kakovosti ISO9001 in zagotovila, da sistem zajema vse povezave izdelkov in storitev, tako da jih spravi v standardizirano in postopkovno upravljanje in nadzor.

Leta 2021 je podjetje opravilo certificiranje sistema ravnanja z okoljem ISO14001 in certificiranje sistema vodenja zdravja in varnosti pri delu ISO45001, da bi dodatno okrepilo upravljanje okolja v podjetju ter zdravja in varnosti pri delu, da bi zagotovilo trajnostni in zdrav razvoj podjetja.

Kvalifikacija

približno
približno
približno
približno
približno
približno